Το Blog μας...

Άρθρα, νέα και άλλες πληροφορίες...

Εκτίμηση για Βιολογία Κατεύθυνσης και Γενικής 2018

/ Leave a comment
Δύο λόγια για την σημερινή ημέρα την Πανελληνίων εξετάσεων.
 
Τα θέματα της Βιολογίας Κατεύθυνσης μπορούν να χαρακτηριστούν ιδιαίτερα απαιτητικά. Απαιτούσαν κριτική σκέψη, ήταν απαραίτητη η κατανόηση βιολογικών διεργασιών και όχι η στείρα αποστήθισή τους και ήταν για καλά προετοιμασμένους μαθητές. Θα έπρεπε σε κάποια σημεία οι εκφωνήσεις να ήταν πιο προσεκτικά διατυπωμένες.
 
Τα θέματα της Βιολογίας Γενικής μπορούν να χαρακτηριστούν ως «αυξημένης δυσκολίας». Είχαν διαβάθμιση και απαιτούσαν από τους μαθητές την καλή κατανόηση της ύλη.
 
Ευχόμαστε σε όλους καλά αποτελέσματα.